Rada Nadzorcza


 

  • Członkowie :
    • Arkadiusz Pypłacz - Przewodniczący
    • Arkadiusz Kłeczek - Wiceprzewodniczący
    • Beata Słyś - Sekretarz

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa Polityka SZS i EMAS


 

Współpracujemy z:

Orlen Południeoreln_oilmobillShellfushsliqui

Adres:

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel: (13) 43 84 106
      (24) 20 10 682
      (24) 20 10 683
fax: (13) 43 84 722
e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: