Fair Play 2017


Uroczysta gala odbyła się w EXPO XXI w Warszawie. Podczas gali goścmi honorowymi, a zarazem odbierającymi nagrody byli przedstawiciele firm nagrodzonych w XX edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Podczas XX edycji programu – zwrócona została szczególna uwaga na dbałość firm o jakość relacji pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik. Jednym z podstawowych celów XX edycji było bowiem wskazanie ciekawych przykładów i metod zarządzania zespołem pracowników oraz zwrócenia szczególnej uwagi firm na ten aspekt ich bieżącej działalności.

Konsorcjum po raz kolejny zostało uhonorowane Certyfikatem Przedsiębiorstwo „Fair Play 2017”

Czytaj dalej

Certyfikat Wiarygodności Biznesowe

 


 

     Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Czytaj dalej

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Współpracujemy z:

Orlen Południeoreln_oilmobillfushsliqui

Adres:

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel: (13) 43 84 106
      (24) 20 10 682
      (24) 20 10 683
fax: (13) 43 84 722
e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: