Fair Play 2017


Uroczysta gala odbyła się w EXPO XXI w Warszawie. Podczas gali goścmi honorowymi, a zarazem odbierającymi nagrody byli przedstawiciele firm nagrodzonych w XX edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Podczas XX edycji programu – zwrócona została szczególna uwaga na dbałość firm o jakość relacji pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik. Jednym z podstawowych celów XX edycji było bowiem wskazanie ciekawych przykładów i metod zarządzania zespołem pracowników oraz zwrócenia szczególnej uwagi firm na ten aspekt ich bieżącej działalności.

Konsorcjum po raz kolejny zostało uhonorowane Certyfikatem Przedsiębiorstwo „Fair Play 2017”

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

„Przedsiębiorstwa Fair Play” dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Miejsce w grupie „Przedsiębiorstw Fair Play” daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. „Przedsiębiorstwa Fair Play” udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Przedsiębiorstwa "Fair Play" to firmy, które:

  • postępują rzetelnie wobec klientów;
  • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu   podjętych wobec nich zobowiązań;
  • terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa;
  • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji;
  • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu;
  • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych;
  • wspierają różnego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz sportowe;
  • są przyjazne dla środowiska naturalnego;
  • potrafią usatysfakcjonować wymagających odbiorców.

 

 

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Współpracujemy z:

Orlen Południeoreln_oilmobillfushsliqui

Adres:

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel: (13) 43 84 106
      (24) 20 10 682
      (24) 20 10 683
fax: (13) 43 84 722
e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: