Obsługa stała ...


Prawo ochrony środowiska nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek dokumentowania jego zakresu i wielkości poprzez prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań oraz raportów i ustalania wysokości opłat we własnym zakresie na podstawie stawek obowiązujących w okresie korzystania ze środowiska.

Konsorcjum proponuje Państwu ofertę Obsługi stałej w zakresie ochrony środowiska tzn. przejęcie obowiązków przedsiębiorcy na zasadzie outsourcingu działu ochrony środowiska w Państwa firmie, przedsiębiorstwie. W ramach tej obsługi realizujemy obowiązki prawa ochrony środowiska ciążące na przedsiębiorcy takie jak:

  • prowadzenie bieżącej ewidencji wytwarzanych odpadów tzn. prowadzenie i nadzorowanie kart ewidencji odpadów(KEO) oraz kart przekazania odpadów(KPO)
  • sporządzenia rocznych zestawień danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów
  • sporządzenia zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
  • sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Gwarantujemy Państwu wykonanie usługi z zachowaniem wymogów prawnych. Ponadto w trakcie trwania naszej współpracy oferujemy Państwu rzetelną pomoc w stosowaniu przepisów prawa ochrony srodowiska a także w rozwiązywaniu bieżących problemów w tym zakresie.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:

Tel. (0-24) 20-10-683 lub 684

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważne - Pamiętaj !!!

Nieprowadzenie wymaganej ewidencji oraz niedopełnienie obowiązku przedstawienia wykazu (ewidencji) stanowi wykroczenie zagrozone karą grzywny do 8 500zł


 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Współpracujemy z:

Orlen Południeoreln_oilmobillfushsliqui

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: