Odpady - decyzje, pozwolenia


 

Wytwórca odpadów - to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Zarówno duże przedsiębiorstwa przemysłowe jak też firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są zobligowane do dopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o Odpadach. Oznacza to, że wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Pozwolenie/zezwolenie jest rodzajem licencji wydawanej dla instalacji umożliwiającej prawne korzystanie ze środowiska. Oznacza zgodę na wprowadzanie do środowiska substancji i energii w ramach prowadzenia działalności przemysłowej.

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A. składa ofertę opracowania i wykonania wymaganego przez ustawy o odpadach i ochronie środowiska wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów .

Gwarantujemy Państwu wykonanie usługi z zachowaniem wymogów prawnych w/w ustaw. Ponadto w trakcie trwania naszej współpracy oferujemy Państwu rzetelną pomoc w stosowaniu przepisów prawa ochrony srodowiska a także w rozwiązywaniu bieżących problemów w tym zakresie.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:

Tel. (0-24) 20-10-683 lub 684

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Współpracujemy z:

Orlen Południeoreln_oilmobillfushsliqui

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: