O nas

 Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

 

Głównym zadaniem Spółki jest realizacja w imieniu producentów i importerów olejów smarowych obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych.

więcej


Oferta

Odzysku i recyklingu:

  • realizacja ustawowych obowiązków
  • wykonywanie obowiązkowych sprawozdań
  • współpracę z sprawdzonymi i rzetelnymi partnerami recyklingowymi
  • fachową pomoc w zakresie obowiązującego prawa dotyczącego gospodarowania odpadami
  • prowadzimy działalność w zakresie edukacji ekologicznej

więcej


 


 Szkolny projekt ekologiczny "Jestem EKOludkiem"

W miesiącu październiku odbył się szkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczny "Jestem EKOludkiem"  dla uczniów szkoły podstawowej z Potoka. W ramach prowadzonych działań ekologicznych uczniowie uczestniczyli cyklu zajęć ekologicznych, podczas których wykorzystano filmy i quizy edukacyjne. W konkursie wzięło udział 66 uczniów. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody i ekologii.      

Główne założenia konkursu to wzmocnienie kapitału społecznego, poprzez budowanie świadomości ekologicznej dzieci, w tym przez podnoszenie wiedzy i kształtowanie ekologicznych nawyków od najmłodszych lat w zakresie ochrony środowiska, uwrażliwienie oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko, rozumienie zależności istniejących w przyrodzie, rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczno- przyrodniczą.

w1  w2  w3  w4


Od wielu lat Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim angażuje się w szereg działań proekologicznych. Cyklicznie uczestniczymy w akcji „sprzątanie świata”, uczniowie zbierają nakrętki plastikowe, baterie, puszki aluminiowe, makulaturę, zużyty sprzęt AGD i RTV, dbają o oszczędzanie wody i zużycie energii. Stąd w październiku szkoła przystapiła do kolejnego projektu ekologicznego "Dbamy o środowisko". Cała społeczność, 118 uczniów szkoły (klasy I-VIII) przystąpiło do realizacji projektu ekologicznego, który obejmował następujące zadania:

- konkurs plastyczny pod hasłem: „Rozumiemy dlatego segregujemy”,

konkurs na wykonanie makiety: „Ziemia naszym wspólnym dobrem”,

- prezentacja „Odpadowej mody”,

- zbiórka zużytych telefonów komórkowych,

- udział w V Ogólnopolskiej Akcji „Sadzimy las”,

- gra interaktywna KAHOOT.

Celem wspomnianych konkursów plastycznych było rozwijanie wrażliwości na piękno naszej polskiej przyrody, dbania o naszą planetę. 

Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie wśród dzieci postaw ekologicznych, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania, popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu. Pokaz okazał się niezwykłą lekcją o ekologii i udowodnił, że kreatywność naszych uczniów nie ma granic.

w2  w2  w3  w4  w5  w6  w7

 


W ramach przeprowadzonych działań ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 12 w Krośnie, odbył się konkurs plastyczno-techniczny pt. „Jestem EKOludkiem”.

Główne założenia działań ekologicznych to kształtowanie właściwego stosunku dzieci do przyrody, pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony oraz zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego.

W ramach konkursu dzieci przygotowały pomysłowe prace z wykorzystaniem śmieci. Mali artyści tworzyli swoje prace wraz z rodzicami, których zaangażowanie było widoczne w przyniesionych kreatywnych pracach. Zależało nam również na poszerzaniu ekologicznej świadomości osób najbliższych w otoczeniu dzieci. Na lekcjach plastyczno-technicznych wykonywano liczne prace z użyciem śmieci i materiałów, które można było ponownie wykorzystać, gdyż szkoła jest miejscem, gdzie myśli się i działa ekologicznie. Uczniowie w tym czasie poznawali także sztukę orgiami, wykorzystując resztki papieru i gazety. 

Celem podjętych działań było budowanie świadomości ekologicznej dzieci, podnoszenie wiedzy i kształtowanie ekologicznych nawyków od najmłodszych lat w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 kop 9 kop 1 kop 2 kop 3 kop 4 kop 5 kop 6 kop 7 kop 8

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: