O KONSORCJUM


logo

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW SPÓŁKA AKCYJNA o kapitale założycielskim 1 milion zł (1000 akcji imiennych, wpłaconym w całości) zawiązano 9 października 2001 r. i została zarejestrowana w dniu 6 listopada 2001 r. w Rejestrze Sądowym Rejonowego Sądu Gospodarczego w Rzeszowie. Zakres działalności wynika z zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2020 poz. 1903).

 

altalt

Oferujemy przedsiębiorcom wprowadzającym na rynek oleje smarowe, usługę realizacji w ich imieniu, ustawowych poziomów odzysku i recyklingu olejów przepracowanych. Ponadto realizujemy także obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych.

 

Współpracujemy z solidną i sprawdzoną bazą techniczną, którą w zakresie regeneracji stanowi ORLEN Południe S.A. a w zakresie zbiórki podmioty zajmujące się zbiórką olejów odpadowych. Współpracujemy również z innymi firmami działającymi w obszarze przemysłowego wykorzystania olejów przepracowanych.

Galeria

 


Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: