Nasza misja


 

misja

 

Pracujemy dla przyszłych pokoleń...

Jesteśmy firmą, która nie szczędzi wysiłków dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Dbałość o otoczenie to obowiązek każdej nowoczesnej firmy. Dlatego nasza działalność skupiona jest na zaangażowaniu w edukację ekologiczną i dążeniu do proekologicznych zachowań i uregulowań prawnych. Z dumą możemy powiedzieć, że taka postawa procentuje, bowiem inwestycje ekologiczne nie tylko wpływają na wizerunek i postrzeganie firmy, ale również wypływają z troski o przyszłe pokolenia. Cały wypracowany zysk chcemy zainwestować w poprawę efektywności odzysku i rycyklingu olejów przepracowanych i odpadów opakowaniowych, a tym samym w poprawę stanu środowiska naturalnego kraju.

 

Dbajmy o środowisko naturalne. Łatwo jest zniszczyć. Trudniej naprawić.


Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: