Odzysk i Recykling


 

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Jedliczu składa ofertę współpracy Producentom i Importerom olejów smarowych w zakresie przejęcia ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych (olejów przepracowanych) oraz odpadów opakowaniowych.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami, nakłada na producentów i importerów olejów smarowych o symbolach PKWiU:

  • 19.20.29.0 /z wyłączeniem olejów smarowych do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny, parafiny ciekłej, mieszanek olejowych do obróbki metali, olejów zapobiegajacym przyleganiu do form, olejów antykorozyjnych, olejów smarowych pozostałych oraz pozostałych olejów, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych/ oraz
  • 20.59.4 /z wyłączeniem 20.59.42.0 i 20.59.43.0/

obowiązek odzysku i recyklingu olejów przepracowanych w ilości wynikającej z obowiązującego w danym roku poziomu, który wynosi odpowiednio: 50% poziomu odzysku i 35% poziomu recyklingu (regeneracji).

Zlecając wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych - olejów przepracowanych naszej organizacji - w Twoim imieniu rozwiążemy problem przy minimum nakładów, ze znajomością i poszanowaniem prawa !

 

KONSORCJUM współpracuje z ORLEN Południe S.A. - sprawdzonym i uznanym w kraju recyklerem posiadającymi wymagane zezwolenia na prowadzenie zbiórki i recyklingu olejów przepracowanych dysponującym zespołem nowoczesnych instalacji do regeneracji olejów przepracowanych, a stosowany proces regeneracji  reprezentuje najwyższą technikę i technologię. ORLEN Południe wraz z Podmiotami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt do zbiórki olejów przepracowanych (autocysterny, kontenery, zbiorniki itp.), zasięgiem działania obejmuje teren całego kraju. Dotrą praktycznie do każdego klienta, który zechce bezpieczne pozbyć się tego odpadu. Strefa olejów przepracowanych - zapraszamy do współpracy - tutaj.

 

Szczegółowe zadania KONSORCJUM jak również zakres jego odpowiedzialności określają zawierane z zainteresowanymi Przedsiębiorcami umowy. Gwarantujemy konkurencyjne ceny usługi odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych (olejów przepracowanych) oraz odpadów opakowaniowych. Szczegóły do uzgodnienia w trakcie wzajemnych negocjacji.

Nawiązanie współpracy z naszą organizacją to pewny i bezpieczny sposób rozwiązania problemu odpadów poużytkowych (olejów przepracowanych) i odpadów opakowaniowych ponieważ :

  • gwarantujemy realizację ustawowego poziomu odzysku, oraz poddanie odzyskanego oleju przepracowanego regeneracji na instalacjach o najwyższym poziomie techniki i technologii, czytaj więcej...
  • prowadzimy ewidencję oraz składamy sprawozdania określone w art. 10,11 i 15 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, oraz o opłacie produktowej w imieniu własnym, oraz Przedsiębiorcy,
  • po zakończeniu każdego kwartału przekazujemy informację Przedsiębiorcom o osiągniętym wskaźniku odzysku i recyklingu,
  • udostępniamy niezbędną informację o naszych partnerach realizujących zbiórkę i zagospodarowanie olejów przepracowanych oraz odpadów opakowaniowych,
  • dla naszych kientów zapewniamy informację prawną z zakresu zbiórki i przemysłowego wykorzystania olejów przepracowanych jak również dostęp do naszych zbiorów literaturowych dotyczących obowiązujących przepisów prawa oraz problematyki zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych w kraju i Unii Europejskiej,
  • prowadzimy działalność w zakresie edukacji ekologicznej - organizacja konferencji o tematyce ekologicznej, udział w targach ekologicznych, artykuły w prasie, prelekcje dla młodzieży itp., czytaj więcej...

 

Organizacja nasza nie jest ukierunkowana na generowanie zysku, jedyny zysk o który zabiegamy to czystość środowiska i świadomość dobrze wykonanego zadania.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:

Tel. (0-24) 20-10-682, 20-10-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: