O nas

 Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

 

Głównym zadaniem Spółki jest realizacja w imieniu producentów i importerów olejów smarowych obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych.

więcej


Oferta

Odzysku i recyklingu:

  • realizacja ustawowych obowiązków
  • wykonywanie obowiązkowych sprawozdań
  • współpracę z sprawdzonymi i rzetelnymi partnerami recyklingowymi
  • fachową pomoc w zakresie obowiązującego prawa dotyczącego gospodarowania odpadami
  • prowadzimy działalność w zakresie edukacji ekologicznej

więcej


1.      Konkurs ekologiczno- plastyczny ,,Ratujmy świat’’ dla kl. II – III.

W dniu 21.02.2017 r. w Zespole Szkół Niepublicznych w Łajscach odbył się Konkurs ekologiczno – plastyczny ,,Ratujmy świat’’. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z kl. II- III.

Celem konkursu było kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,  kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Zwłaszcza właściwego segregowania śmieci, odpowiedzialnego zachowania się w lesie, promowania akcji „Sprzątania świata”, reagowania na problem zaśmiecania Świata.

2.      Konkurs literacko-ekologicznego „Wierszo-rady na odpady” oraz „Opowiedz mi o ekologii” dla klas starszych (IV-VI i gimnazjum).

Konkurs został ogłoszony pośród uczniów klas IV-VI, wzięło w nim udział 12 uczniów. Do dnia 20.02.2017 r. uczniowie złożyli teksty swoich wierszy. Powołano komisję która oceniała zgodność z tematem, kreatywność oraz przede wszystkim oryginalność.  

Celem konkursu było kształtowanie u dzieci poczucia wrażliwości ekologicznej i artystycznej ze środowiskiem i całą przyrodą, rozwijanie wyobraźni i aktywności literackiej w poczuciu odpowiedzialności za najbliższe otoczenie oraz rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu walorów przyrodniczych.

 Konkursy przebiegały w miłej atmosferze i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zwycięscy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody. Pozostałym uczniom wręczono nagrody pocieszenia oraz podziękowania za udział. 

  

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: