RODO


 Szanowni Państwo,

W kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, NIP: 684-22-76-912, REGON: 371029507, BDO: 000006546.
 1. Z Administratorem w celu należytej ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Państwa dane osobowe, w tym dane osób do reprezentacji, dane osób do kontaktu, przetwarzane będą w celu w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa i prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 2. podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa,
 3. podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

 1. KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A. z siedzibą w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, NIP: 684-22-76-912, REGON: 371029507, BDO: 000006546, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłaną przez Pana/Panią wiadomością na adresy kontaktowe email znajdujące się na stronie www.konsorcjum.jedlicze.com.pl.
 2. Z Administratorem w celu należytej ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na adresy kontaktowe e-maile znajdujące się na stronie www.konsorcjum.jedlicze.com.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: