"Czym skorupka za młodu nasiąknie"


W ramach projektu przeprowadzono:

- lekcje wychowawcze „Prawidłowe postepowanie w przypadku olejów przepracowanych i odpadów komunalnych” w klasach technicznych, zawodowych i licealnych w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, liczba uczestników ok 90 osób;

- lekcje poglądowe z prezentacją multimedialną w internacie przy Zespole Szkół Nr2 w Sanoku. 96-ciu uczestników z różnego typu szkół średnich z Sanoka, przebywających w internacie Mechanika

- od 16 do 23 czerwca uczniowie ZS Nr 2 w Sanoku przeprowadzili prezentacje w sześciu szkołach podstawowych i sześciu gimnazjach na terenie Sanoka, liczba uczestników ok. 320 osób

.alt     alt     alt     alt

 

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: