Jestem Ekoludkiem

 


 Szkolny projekt ekologiczny "Jestem EKOludkiem"

W miesiącu październiku odbył się szkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczny "Jestem EKOludkiem"  dla uczniów szkoły podstawowej z Potoka. W ramach prowadzonych działań ekologicznych uczniowie uczestniczyli cyklu zajęć ekologicznych, podczas których wykorzystano filmy i quizy edukacyjne. W konkursie wzięło udział 66 uczniów. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody i ekologii.      

Główne założenia konkursu to wzmocnienie kapitału społecznego, poprzez budowanie świadomości ekologicznej dzieci, w tym przez podnoszenie wiedzy i kształtowanie ekologicznych nawyków od najmłodszych lat w zakresie ochrony środowiska, uwrażliwienie oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko, rozumienie zależności istniejących w przyrodzie, rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczno- przyrodniczą.

w1  w2  w3  w4

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: