Dbamy o środowisko


Od wielu lat Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim angażuje się w szereg działań proekologicznych. Cyklicznie uczestniczymy w akcji „sprzątanie świata”, uczniowie zbierają nakrętki plastikowe, baterie, puszki aluminiowe, makulaturę, zużyty sprzęt AGD i RTV, dbają o oszczędzanie wody i zużycie energii. Stąd w październiku szkoła przystapiła do kolejnego projektu ekologicznego "Dbamy o środowisko". Cała społeczność, 118 uczniów szkoły (klasy I-VIII) przystąpiło do realizacji projektu ekologicznego, który obejmował następujące zadania:

- konkurs plastyczny pod hasłem: „Rozumiemy dlatego segregujemy”,

konkurs na wykonanie makiety: „Ziemia naszym wspólnym dobrem”,

- prezentacja „Odpadowej mody”,

- zbiórka zużytych telefonów komórkowych,

- udział w V Ogólnopolskiej Akcji „Sadzimy las”,

- gra interaktywna KAHOOT.

Celem wspomnianych konkursów plastycznych było rozwijanie wrażliwości na piękno naszej polskiej przyrody, dbania o naszą planetę. 

Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie wśród dzieci postaw ekologicznych, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania, popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu. Pokaz okazał się niezwykłą lekcją o ekologii i udowodnił, że kreatywność naszych uczniów nie ma granic.

w2  w2  w3  w4  w5  w6  w7

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: