Eko - tydzień

W  dniach  od 29 maja do 3 czerwca 2017r. w Gimnazjum w Jedliczu realizowano projekt „Eko – tydzień” pod hasłem:  „Myślę eko – logicznie”, we współpracy z Konsorcjum Olejów Przepracowanych S.A. - Jedlicze, które wspiera ekologiczne przedsięwzięcia szkół. W związku z tym podjęto wiele działań, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna, a tematyka ekologiczna stała się motywem przewodnim na wszystkich przedmiotach. 
Ponadto w ramach wdrażania „myślenia eko – logicznego” przygotowano i przeprowadzono wycieczki: klasa III gimnazjum wyruszyła na poszukiwanie drzew pomnikowych w najbliższej okolicy. Uczniowie rozpoznawali gatunki drzew i zgodnie z instrukcjami nauczyciela dokonywali ich pomiarów, kwalifikując do grupy drzew pomnikowych. Klasa II odbyła wycieczkę do zakładowej oczyszczalni ścieków ORLEN Południe S.A. w celu poznania procesu oczyszczania ścieków, podczas której podkreślano wpływ człowieka na stopień zanieczyszczenia środowiska i konieczność oszczędzania wody. Klasa I natomiast oznaczała pospolite gatunki roślin i oceniała ich zagęszczenie w czasie wycieczki „Rośliny najbliższej okolicy”. Dla wszystkich chętnych zostały też zorganizowane zajęcia w terenie o charakterze zajęć warsztatowych pod nazwą „Szkolny monitoring gleby i powietrza”, w czasie których uczniowie badali zawartość ozonu w powietrzu i odczyn gleby.

      

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: