Drugie życie olejów przepracowanych

Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż

Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewo

Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód - ucz ludzi

(przysłowie chińskie)

               Myśl zawarta w przysłowiu była powodem zorganizowania w I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku zajęć ekologicznych skupionych na olejach przepracowanych i ich wpływie na środowisko naturalne.

Głównym celem przeprowadzonych zajęć było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów. Szczególną uwagę poświęcono problematyce przepracowanych olejów, które często są używane w sposób negatywnie wpływający na środowisko naturalne. Uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia wiążą się z niewłaściwym wykorzystaniem takich olejów oraz w jaki sposób należy z nimi postępować, aby nie zaszkodzić przyrodzie.

      

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: