I Wewnątrz przedszkolny Przegląd Ekologiczny pt. „ Posprzątajmy ziemię, posprzątajmy Świat”

Przy współpracy z KOP dnia 23 października 2017r. w Przedszkolu w Łajscach odbył się I Wewnątrz przedszkolny Przegląd Ekologiczny pt. „ Posprzątajmy ziemię, posprzątajmy świat”. W przegląd ten bardzo zaangażowane były dzieci wraz z rodzicami, którzy przez cały dzień brali czynny udział w przygotowaniach. Przedszkolaki wraz z rodzicami odczytały list od Matki Ziemi oraz wspólnie z rodzicami odśpiewały hymn przeglądu „ Posprzątajmy ziemię, posprzątajmy świat”.

Dzieci wdrażane były do dbania o środowisko, zaznajomione zostały z pojęciami segregacji śmieci, recyclingu oraz ogólną pojętą ochronę przyrody wraz z rozwijaniem wyobraźni artystycznej dzieci.

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: