Każdy przedszkolak wie, że ekologia jest ok.

 

W ramach projektu przedszkolaki uczestniczyły w cyklu zajęć ekologicznych opartych o filmy edukacyjne, ilustracje, wiersze, bajki, piosenki czym zainspirowały dzieci do wykonania prac plastycznych o tematyce ekologicznej, które zaprezentowano na przedszkolnej wystawie.
Zwieńczeniem projektu ekologicznego oraz dzięki zdobytej przez dzieci wiedzy ekologicznej powstał przy pomocy Pań nauczycielek - wspólnymi siłami wiersz pt. „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody”.
     
 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: