Piknik Ekologiczny


Celem pikniku było przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich uczestników jak i czynna dbałość o środowisko naturalne naszej planety.

Zaproszeni goście i uczniowie mogli brać udział w rozgrywkach sportowych, związanych z tematyką segregacji śmieci. Powstało wiele prac plastycznych promujących zachowania ekologiczne, a spragnieni innych działań kulturalno-artystycznych mogli wziąć udział w ekologicznym karaoke. Do melodii jednej z popularnych piosenek uczniowie napisali nowy tekst i tym sposobem utwór stał się ekologicznym hymnem imprezy. Jesteśmy przekonani, że zawsze warto wracać do tych zagadnień i uświadamiać ludziom znaczenie ich postępowania dla przyszłości naszego otoczenia. Pamiętajmy, że „Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody ZGINIE.”

W imprezie uczestniczyło prawie trzystu zaproszonych gości i czterdziestoosobowa grupa zaangażowanych wszechstronnie uczniów I LO w Sanoku.

             

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: