Jaki piękny jest ten Świat


 W Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie został zrealizowany projekt ekologiczny ,,Jaki piękny jest ten Świat". W klasach zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce ekologicznej. Celem zajęć było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy, zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.

Udział w projekcie był ważnym wydarzeniem w życiu Szkoły. Jest jednym z wielu kroków podejmowanych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej i brania odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego przez wszystkich mieszkańców planety - poczynając od tych najmłodszych.

IMG 0921www  IMG 0923www  IMG 0929www

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: