Eko-zabawka – fajna sprawka


Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której tematem była zabawka wykonana z materiałów posegregowalnych. Praca mogła być wykonana dowolna technika plastyczna.

Głównym celem konkursu było:

  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,
  • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
  • rozwijanie zdolności manualnych,
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,

DSCF4403www  DSCF4407www  DSCF4408www

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: