Czysto, zdrowo, recyklingowo


 Projekt był realizowany podczas zajęć lekcyjnych jak i dodatkowych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych tematycznie związanych z ekologią, dokonywaniem pomiarów, obserwacji, doświadczeń itp. Uczniowie brali także udział w akcjach i działaniach ekologicznych (zbiórka makulatury, plastikowych zakrętek, konkursy ekologiczne).

Celem tego projektu było:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,
  • poszerzanie wiedzy dotycząca segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań,
  • zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  • kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu,
  • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów.

SAVE 20190115 213728www  SAVE 20190115 213734www  SAVE 20190115 213809www

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: