Ziemia to nie wysypisko – dbaj o środowisko


  Celem projektu było propagowanie wśród młodzieży tematyki dotyczącej ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi oraz związku człowieka ze środowiskiem, w którym żyje. Problematyka ta jest cały czas aktualna w życiu każdej społeczności lokalnej i globalnej, ponieważ wiedza ludzi nie zawsze idzie w parze z ich działaniami. Wychowanie proekologiczne stanowi więc ważny punkt w podejmowanych przez szkołę i rodzinę zadaniach wychowawczych i edukacyjnych.

Założenia projektu :
- podnoszenie wiedzy i kształtowanie ekologicznych nawyków dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska,
- wzmocnienie kapitału społecznego, poprzez budowanie świadomości ekologicznej młodzieży,
- wdrażanie do podejmowania działań koniecznych dla ochrony środowiska naturalnego Ziemi,
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły jego stan
- ukazanie zmian zachodzących w otoczeniu w wyniku ingerencji człowieka,
- wyrabianie świadomości i zachowań proekologicznych, podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska
- rozwijanie kreatywności uczniów
 
20190617 082550 www1   20190617 122936 www2   20190611 091429 www3   20190617 082527 www4

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: