Umiem segregować śmieci


Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa, ginące zwierzęta – „wołają o pomoc”. Ochrona środowiska przyrodniczego stała się koniecznością, stąd podjęte przez nauczycieli klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach w bieżącym roku szkolnym wieloaspektowych działań kształtujących właściwe postawy wobec otaczającej rzeczywistości, udział w programie: „Umiem segregować śmieci”.

Edukacja ekologiczna to formowanie wiedzy, rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. To stwarzanie takich sytuacji, by uczniowie samodzielnie dochodzili do określonych prawd i zasad, umieli wyciągać odpowiednie wnioski oraz myśleć perspektywicznie. W myśl zasady "poznaję, szanuję, chronię", uczymy dzieci - by miały rzetelne podstawy, doceniały różnorodność, ale także brały odpowiedzialność za swoje zachowanie. Uważamy, że kształtowanie nawet najmniejszych nawyków, takich jak segregowanie odpadów i wrzucanie do odpowiednich pojemników, unikanie plastikowych opakowań, ukazywanie wartości i piękna flory i fauny będzie miało wpływ na otaczającą nas przyrodę.

20191008 142118 www  38 www  22 www  20190926 115732 www  DSC 0981 www

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: