Z odpadami za pan brat


Projekt ekologiczny „Z odpadami za pan brat” realizowany był w Szkole Podstawowej w Komańczy w listopadzie 2019 roku.

Celem podjętych działań było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w kontekście gospodarowania odpadami i ich ponownego wykorzystania.

Ziemia ciągle zmaga się z wieloma globalnymi problemami, które zagrażają życiu roślin, zwierząt i ludzi, dlatego nawyki proekologiczne powinniśmy kształtować na co dzień. Wcale nie potrzeba do tego wielkich nakładów; wystarczą  chęci, trochę kreatywności i konsekwencji. Jesteśmy przekonani, że podejmowane w szkole działania zwiększyły świadomość ekologiczną uczniów.

       

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: