Zbieraj makulaturę - wspieraj naturę


W Prywatnej Szkole Podstawowej im. Rodziny Moraczewskich w Sulejówku przeprowadzono projekt ekologiczny, któremu towarzyszył konkurs „Zbieraj makulaturę – wspieraj naturę”. Celem projektu było pokazanie właściwych zachowań, które służą ochronie środowiska naturalnego, a może wprowadzać je każdy z nas codziennie. Uświadomiono uczniów, że zmiany zaczynamy od nas samych, od poprawy przyzwyczajeń i złych nawyków. Wystarczy oszczędzać wodę i energię elektryczną, stosować torby i pojemniki wielorazowego użytku, odpowiednio segregować odpady. Zwrócono uwagę na to, aby każdy z uczniów zaczął od tych kroków.
W każdej klasie odbyły się godziny wychowawcze oraz lekcje z różnych przedmiotów, które poświęcone były tym zagadnieniom (przyroda, biologia, chemia, geografia, język polski, język angielski). Uczniowie na poziomie swoich oddziałów przygotowywali do nich plakaty, prezentacje lub lapbooki.
Prace promują zachowania, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii i wody oraz odpadów niesegregowanych.

Sulejówek 1   Sulejówek 2   Sulejówek 3   Sulejówek 4   Sulejówek 5   Sulejówek 6

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: