Tam gdzie dzieci, nie ma śmieci


W maju br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Tylawie wzięli udział w akcji ekologicznej pt. „Tam gdzie dzieci, nie ma śmieci”.
W ramach akcji dzieci wykonały plakat promujący hasło „Tam gdzie dzieci, nie ma śmieci”, posprzątały okolicę szkoły, stosując poznane na zajęciach zasady segregowania śmieci. Po wysłuchaniu piosenki „Mam zasady na odpady” oraz lekcji „Ze starego – nowe”, dzięki którym zrozumiały pojęcie „recyklingu”, co zaowocowało wzrostem wiedzy i świadomości ekologicznej oraz wykreowaniem właściwych postaw wobec ochrony lasów, wody i powietrza. W oparciu o wiersz N. Usenko pt. „Drzewo” uczniowie wystosowali list do dębu z podziękowaniem za jego cenne dary. Na podstawie opowiadania „Tu mówi lisek” zredagowały i zapisały apel do ludzi, w imieniu leśnych zwierząt, zaznaczając, że wszyscy jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody, a segregując śmieci gwarantujemy sobie i przyrodzie zdrowsze, lepsze życie.


Celem przewodnim akcji było budowanie świadomości ekologicznej dzieci, w tym podnoszenie wiedzy i kształtowanie ekologicznych nawyków od najmłodszych lat wobec ochrony lasów, wody i powietrza. Zwrócono uwagę jak ogromne zagrożenie dla naturalnego środowiska stwarzają śmieci (zużyte opakowania po produktach) oraz jak wymierne korzyści wynikają z poprawnej segregacji odpadów.Uczniowie

20210512 102924 www1  IMG 20210512 102117 www2  IMG 20210512 102119 www3  IMG 20210513 110910 www5  IMG 20210513 110947 www4 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: