Drugie życie rzeczy


W miesiącu czerwcu br. wychowankowie Domu Dziecka w Długiem wzięli udział w projekcie ekologicznym pt. „Drugie życie rzeczy”.
Celem projektu było uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska przyrodniczego, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko poprzez odpowiednią segregację odpadów, rozwijanie zainteresowań problematyką odpadów opakowaniowych poprzez nadawanie im drugiego życia.
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem od wielu lat wdraża u swoich podopiecznych nawyk odpowiedzialności za otaczające nas środowisko i nieustannej dbałości o aspekty ekologiczne naszej planety. Wychowankowie dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy stworzyli na terenie placówki pracownię techniczno – plastyczną, która zdecydowanie przyczyniła się do rozwoju umiejętności manualnych i rozwijania zainteresowań. Dzieci pod nadzorem wychowawcy, wykorzystując również surowce odpadowe własnoręcznie zmodernizowali wyposażenie pomieszczenia oraz zajęli się jego dekoracją. Każdy przedmiot może znaleźć swoje drugie życie i stać się niezbędny w codziennych czynnościach. Wychowankowie sami gromadzą materiały odpadowe z myślą o kolejnym ich wykorzystaniu, doskonale wiedzą, że nie wszystko trzeba wyrzucać na śmietnik.
Pracowitość dzieci i ich zaangażowanie jest zauważane zarówno przez wychowawców jak i wielu gości odwiedzających Dom Dziecka. Niezmiernie wiele radości i satysfakcji przynosi dzieciom docenienie ich nabytych umiejętności do wykorzystywania odpadów, jako niezwykłych dekoracji. Swoimi pracami wychowankowie pokazują możliwości wykorzystania odpadów a jednocześnie dają przykład jak można dbać o środowisko.

DDz 2021 www1 DDz 2021 www2 DDz 2021 www3 DDz 2021 www4 DDz 2021 www5

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: