Konkurs plastyczny „Sprzątając świat chronię zwierzęta”


W ramach współpracy z KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A., w październiku 2021 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, szkolny konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej: „Sprzątając świat chronię zwierzęta”, adresowany do uczniów klas 0-III. Działalność przyrodniczo – ekologiczna jest bardzo ważna dla ww. szkoły. Umożliwia szeroką realizację celów i pełni jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie biorący udział w konkursie wysłuchali wykładu nt. szkodliwego wpływu odpadów na środowisko naturalne, z której dowiedzieli się, że śmieci pozostawione przez ludzi w lasach, na łąkach czy w wodzie są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt. Te ważne i zarazem ciekawe informacje, pozwoliły stworzyć dzieciom plastyczne arcydzieła o tematyce odpadów opakowaniowych.

Przedmiotem konkursu było samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej i formacie, każdy uczeń mógł wykazać się inwencją twórczą. Powyższe działania przyczyniły się do dodatkowej motywacji dzieci do dalszej pracy i nieustannego rozwijania swoich zdolności. Uczniowie nauczyli się empatii, wrażliwości, troski, pozytywnego stosunku do zwierząt, a także umiejętności dbania o ich potrzeby. Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska podniósł świadomość ekologiczną, sprawił, że uczniowie czują się współodpowiedzialni za losy otaczającej nas przyrody.

           

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: