Projekt ekologiczno-edukacyjny „Jestem EKO”


 W ramach współpracy KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW z Przedszkolem Gminnym w Nowym Żmigrodzie w listopadzie i grudniu 2021 r., odbył się projekt ekologiczno - edukacyjny „Jestem EKO”, którego celem było wzbogacenie wiedzy, nabycie umiejętności i wyrobienie nawyków w obszarze ochrony środowiska naturalnego.

Poprzez działania proekologiczne dzieci dowiedziały się wielu zagadnień dotyczących środowiska, w tym segregacji śmieci, recyklingu i zasad ekologii. Zajęcia tematyczne zaowocowały opracowaniem grupowego Kodeksu Ekologa. Dzieci brały aktywny udział w wycieczkach ekologicznych, a podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i spacerów przedszkolaki coraz częściej zwracały uwagę na ład i porządek w najbliższym otoczeniu. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem, brały udział w zajęciach i akcjach dotyczących ekologii, co odzwierciedlają efektowne prace plastyczne wykonanie na konkurs Eko-moda i Eko-zabawka, które zostały wykonane w sposób pomysłowy i kreatywny. Różnorodność technik oraz użytych materiałów do wykonania prac wzbudziły ogólny zachwyt i uznanie organizatorów projektu

Swoimi spostrzeżeniami i wiedzą dzieliły się z rodzinami. Program stwarzał możliwości do szerszej edukacji na temat ochrony i zagrożeń dotyczących środowiska naturalnego, poprzez wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, zrozumienie zależności istniejących w przyrodzie oraz rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczno - przyrodniczą.

 NŻ 1  NŻ 2  NŻ 3  NŻ 4  NŻ 5  NŻ 6  NŻ 8  NŻ 9

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: