Projekt ekologiczno-edukacyjny „Jestem EKO”

 


 W ramach działań podjętych w toku realizacji projektu odbył się cykl zajęć przyrodniczych w terenie. Udział w nich wzięli uczniowie klas I-VII oraz dzieci z przedszkola ,,Serduszko" działającego przy NSP we Wrocance.
Celem w/w zajęć było kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy na temat znaczenia zieleni w życiu człowieka, a przede wszystkim uwrażliwienie na potrzebę ochrony zasobów przyrody. Cykl lekcji zakończyło wspólne wykonanie plakatów promujących postawę proekologiczną i spisanie „Kodeksu młodego ekologa”.
Dzieci wzięły udział w selektywnej zbiórce surowców wtórnych (makulatury, baterii, butelek PET) oraz uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych zatytułowanych „Szóstka za segregację. Interaktywna lekcja dla najmłodszych”. Celem tych zajęć była nauka praktycznych umiejętności segregowania odpadów, uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych, podkreślenie osobistej odpowiedzialności dzieci i młodzieży za dbałość o dobro środowiska naturalnego poprzez odpowiednie wykorzystanie odpadów.

www 1  www 3  

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: