Jestem EKOludkiem


W ramach przeprowadzonych działań ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 12 w Krośnie, odbył się konkurs plastyczno-techniczny pt. „Jestem EKOludkiem”.

Główne założenia działań ekologicznych to kształtowanie właściwego stosunku dzieci do przyrody, pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony oraz zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego.

W ramach konkursu dzieci przygotowały pomysłowe prace z wykorzystaniem śmieci. Mali artyści tworzyli swoje prace wraz z rodzicami, których zaangażowanie było widoczne w przyniesionych kreatywnych pracach. Zależało nam również na poszerzaniu ekologicznej świadomości osób najbliższych w otoczeniu dzieci. Na lekcjach plastyczno-technicznych wykonywano liczne prace z użyciem śmieci i materiałów, które można było ponownie wykorzystać, gdyż szkoła jest miejscem, gdzie myśli się i działa ekologicznie. Uczniowie w tym czasie poznawali także sztukę orgiami, wykorzystując resztki papieru i gazety. 

Celem podjętych działań było budowanie świadomości ekologicznej dzieci, podnoszenie wiedzy i kształtowanie ekologicznych nawyków od najmłodszych lat w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 kop 9 kop 1 kop 2 kop 3 kop 4 kop 5 kop 6 kop 7 kop 8

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: