Przyznanie certyfikatu ISO 14001


Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność ogłosić, iż decyzją Auditorów z jednostki certyfikującej TUV NORD Polska Sp. z o.o. - z dniem 28 października KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało Certyfikat ISO 14001 zgodnie z wymogami normy PN - EN ISO 14001:2005.

alt

Jesteśmy niezwykle dumni z przyznania tego certyfikatu i zarazem z przynależenia do "elitarnego grona" ogranizacji, w których to aspekty środowiskowe są stawiane na pierwszym miejscu wraz z podstawowymi elementami działalności organizacji. Przynależność do "grona" jest dla Nas tym bardziej ważna gdyż jest podsumowaniem Naszej przeszło 12-letniej obecności na rynku organizacji odzysku. Dla naszych Klientów oznacza to gwarancję wiedzy, doświadczenia, odpowiedzialności oraz wyskoiej jakości świadczonych usług - czego Certyfikat ISO jest potwierdzeniem.

Równocześnie z przyjemnością informujemy o złożeniu wniosku o rejestrację w krajowym systemie Ekozarządzania i Auditu(EMAS).

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: