Pozytywny wynik audytu EMAS...


 

      W Listopadzie 2019r. odbył się audyt recertyfikujący zweryfikowanego systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005/EMAS. Z dumą zawiadamiamy o pozytywnym wyniku przeprowadzonego audytu, w którym potwierdzono całkowitą zgodność funkcjonującego w naszej firmie  systemu ekozarzadzania i audytu EMAS.                                         

alt

 

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: