Lider Biznesuobraz 003Piątkowy wieczór muzyczny połączony został ze szczególnie ważnym wydarzeniem biznesowym. A mianowicie rozstrzygnięty został konkurs ,,Lider Biznesu Podkarpackiego Trójmiasta: Jasła, Krosna i Sanoka”. Konkurs zorganizowany przez redakcję Nowego Podkarpacia przy współudziale prezydenta miasta Krosna oraz burmistrzów Jasła i Sanoka odbywa się pod honorowym patronatem wojewody i marszałka województwa podkarpackiego. Mecenat nad pierwszą edycją konkursu sprawuje Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Patronat medialny objęli TVP Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów.

 Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarczego Podkarpackiego Trójmiasta, prezentacja firm działających na terenie byłego województwa krośnieńskiego oraz większa integracja przedsiębiorców z samorządami terytorialnymi. W pierwszej edycji konkursu bierze udział ponad 30 firm. Na podstawie ankiet nadesłanych przez przedsiębiorstwa Kapituła konkursu dokonała oceny firm i wyłoniła laureatów w czterech kategoriach: firmy mikro, małe, średnie i duże.

 

KONSORCJUM decyzją Kapituły konkursu otrzymało Wyróżnienie Lidera Biznesu Podkarpackiego Trójmiasta.

 


 

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: