Gazele Biznesu


 

GAZELA BIZNESU 2009gazele_2009

4 marca 2010 roku w Centrum Kijów w Krakowie odbyła się X edycja rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. Konsorcjum Olejów Przepracowanych zostało uhonorowane po raz trzeci miejscem w elitarnym klubie Gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

 

 

 

 

Definicja Gazel Biznesu:

Z punktu widzenia "Pulsu Biznesu" gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W razie zagrożenia z ich strony, po prostu ucieka do przodu.

Gazela Biznesu jest zatem firmą, która:

  • Rozpoczęła działalność przed rokiem 2007 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • W roku bazowym 2007 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200mln złotych
  • W latach 2007-2009 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • W latach 2007-2009 ani razu nie odnotowała straty
  • Umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2007(publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Cofface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego),

W rankingu nie mogą brać udziału firmy finansowe (banki, oferujące ubezpieczenia, faktoring).

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, która odróżnia ją od innych biznesowych gatunków - rekinów, byków, niedźwiedzi, a tym bardziej hien. Tą cechą jest dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.


 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: