Przystąpienie do OIGR


logo_oigr

Spółka z dniem 12 listopada 2007r. stała się członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu z siedzibą w Warszawie. Izba bierze aktywny udział w pracach Platformy Zrównoważonego Rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej, mającej istotny wpływ na kształtowanie opinii odnośnie projektów ustaw odnoszących się do gospodarowania odpadami.

 

  • 1
  • 2

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: