Każdemu przedszkolakowi jest bliska ochrona środowiska


Wychowankowie z grupy Starszaków, tj. 28 dzieci, z samorządowego Przedszkola w Jedliczu wzięły udział w konkursie ekologicznym „Każdemu przedszkolakowi jest bliska ochrona środowiska”. Każdy starszak miał do wykonania na w/w temat pracę plastyczną dowolnie wybraną przez siebie techniką. Wszystkie prace złożyły się na wykonanie plakatu „Każdemu przedszkolakowi jest bliska ochrona środowiska”. Celem konkursu było promowanie zachowań proekologicznych, oraz uświadomienie najmłodszemu pokoleniu, że człowiek, jak każdy żywy organizm jest elementem środowiska przyrodniczego i podlega jego prawom oraz , że środowisko przyrodnicze ma wpływ na nasze zdrowie. Negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska dostrzegane są coraz częściej, dlatego tak ważne jest promowanie proekologicznej postawy społeczeństwa już od najmłodszych lat życia. 

 

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: