Konkurs przyrodniczo-ekologiczny


     

Dnia 26.09.2012r. odbył się szkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczny  dla uczniów  klasy V i VI szkoły podstawowej  zorganizowany przez Panią Danutę Tutaj - nauczyciela przyrody  ZSS i Pana Krzysztofa Topolskiego - Prezesa Konsorcjum Olejów Przepracowanych  w Jedliczu. W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody i ekologii. 
      Główne  cele konkursu to: uwrażliwienie  uczniów na problemy środowiska przyrodniczego, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko, rozumienie zależności istniejących w przyrodzie, rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczno- przyrodniczą.

      14 listopada 2012r. odbył się finał podsumowujący  szkolny konkurs przyrodniczo- ekologiczny. Pamiątkowe dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom wręczył  fundator w imieniu Firmy Pan Prezes Krzysztof Topolski.

altaltalt


 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: