"Konkurs przyrodniczo-ekologiczny w SSP"


Głównym celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska przyrodniczego, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko, zrozumienie zależności istniejących w przyrodzie, rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczno-przyrodniczą. W konkursie udział wzięło udział 14 uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody i ekologii.

alt

Spośród uczestników konkursu wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: