Konkurs wiedzy o patronie Prof. W. Szaferze i ochronie przyrody


 

      Celem konkursu było przybliżenie postaci Prof. Władysława Szafera, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, popularyzowanie działań kształtujących postawy zachowań ekologicznych oraz kształtowania umiejętności wykorzystania wiedzy z przyrody.
W tegorocznym konkursie  wzięło udział 52 uczniów (13 czteroosobowych  zespołów), których zadaniem było odpowiedzieć na pytania konkursowe wylosowane przez drużyny.

Komisja konkursowa po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi i podliczeniu punktów wyłoniła zwycięzców konkursu, które ogłosiła w dniu następnym w trakcie prelekcji o formach ochrony przyrody w Polsce.


 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: