Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.


logo

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna o kapitale założycielskim 1 milion zł (1000 akcji imiennych, wpłaconym w całości) zawiązano 9 października 2001 r. i została zarejestrowana w dniu 6 listopada 2001 r. w Rejestrze Sądowym Rejonowego Sądu Gospodarczego w Rzeszowie. Zakres działalności wynika z zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - tekst jednolity (Dz.U.2018.1932 t.j. z dnia 2018.10.09).

 

altalt

Oferujemy przedsiębiorcom wprowadzającym na rynek oleje smarowe, usługę realizacji w ich imieniu, ustawowych poziomów odzysku i recyklingu olejów przepracowanych. Realizujemy także obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych.

 

Współpracujemy z solidną i sprawdzoną bazą techniczną, którą w zakresie regeneracji stanowi ORLEN Południe S.A. a w zakresie zbiórki podmioty zajmujące się zbiórką olejów odpadowych. Współpracujemy również z innymi firmami działającymi w obszarze przemysłowego wykorzystania olejów przepracowanych.

 


Główni akcjonariusze:

Pozostali akcjonariusze:

  • RAN-DICKMAR Sp. z o.o.
  • RAN-OIL Sp. z o.o.
  • RAN-SIGMA Sp. z o.o.
  • RAN-FLEX Sp. z o.o.

 

Księga Akcyjna prowadzona jest dla akcji imiennych Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna z siedzibą w Jedliczu, wpisanej do rejestru sądowego prowadzonego przez Rejonowy Sąd w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000059362.

Wysokość kapitału zakładowego - 2.500.000 zł (wpłacony w całości)

NIP: 684-22-76-912, REGON: 371029507, BDO: 000006546


Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Współpracujemy z:

Orlen Południeoreln_oilmobillfushsliqui

Adres:

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel: (13) 43 84 106
      (24) 20 10 682
      (24) 20 10 683
fax: (13) 43 84 722
e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: