„Odpady opakowaniowe i poużytkowe”


     

Przeprowadzenie lekcji edukacji ekologicznej w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu w zakresie sposobu postępowania z odpadami(olejami przepracowanymi).

Celem zajęć było uświadomienie młodzieży jakie ogromne zagrożenie dla naturalnego środowiska stwarzają oleje przepracowane oraz opakowania po tych olejach, a także zachęcanie ich do samodzielnego zgłębienia wiedzy poprzez wykorzystanie informacji zawartych między innymi w Internecie.

Nadrzędnym celem lekcji było przygotowanie uczniów do konkursu sprawdzającego wiedzę, którą w ramach lekcji z edukacji ekologicznej i pracy własnej nabyli.

altalt

       W konkursie udział wzięło po 5 osób z każdej klasy tj. 25 osób. Największą wiedzą wykazali się uczniowie klasy II wojskowej osiągając wynik 96 % poprawnych odpowiedzi. Z osiągniętych wyników widać, iż dzięki projektowi ekologicznemu uczniowie znacząco przyswoili przekazana wiedzę, dając nadzieję na posiadanie dużej świadomości ekologicznej w zakresie gospodarowania olejów przepracowanych i ich opakowań.


 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: