„Oleje przepracowane – wspólny problem”


 

Projekt edukacyjny o tematyce ekologicznej: „Oleje przepracowane – wspólny problem” obejmujący gospodarowanie olejami przepracowanymi /odpadowymi – sposobami ich pozyskiwania, regeneracji i utylizacji.

Projekt obejmował:

1.   Warsztaty ekologiczne – prowadzący zajęcia: Marta Głogowska,

2.   Konkurs na zakończenie warsztatów.

altaltalt

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe (tablety, pendrive),

a także upominki ufundowane przez sponsora Projektu Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku S.A. w Jedliczu.

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: