„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście… Indywidualna odpowiedzialność za środowisko. Sztuka i recykling”


 

Główne założenia projektu to aktywizacja młodzieży w dbałości o środowisko, kompleksowa edukacja, a także zmiana zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

Niebanalne połączenie sztuki i recyklingu stwarzało młodzieży możliwość wyrażenia troski o środowisko w formach literackich, muzycznych i  plastycznych. Wśród społeczności szkolnej i lokalnej działania takie przyczyniają się do wzrostu świadomości dotyczącej dbałości o stan środowiska naturalnego

altaltalt

Efekty projektu zostały zaprezentowane młodzieży I LO oraz szkół gimnazjalnych powiatu jasielskiego w czasie Dnia Otwartego Szkoły  - 15 kwietnia 2013r. 

Uczniowie przygotowujący projekt otrzymali nagrody książkowe, które będą służyły uczniom w zdobywaniu wiedzy.


 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: