"Śmieci segregujesz środowisko ratujesz"


Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia moralnej odpowiedzialności za stan środowiska, a także zmiana zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

Tematyka konkursu oscylowała wokół zagadnień dotyczących właściwego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i sposobów jego ochrony na wielu płaszczyznach.

alt       alt

W konkursie wzięło udział 12 uczniów klas czwartych i 9 uczniów klas piątych, spośród których wyłoniono trzech zwycięzców, którzy wykazali się największą wiedzą z zakresu tematycznego konkursu. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: