"Wpływ produktów ropopochodnych na ekosystemy"


Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia związane z otrzymywaniem i wykorzystywaniem produktów ropopochodnych oraz pod wpływem tych substancji na środowisko naturalne. Przedmiotem konkursu było poprawne rozwiązanie testu związanego z tematyką otrzymywania i wykorzystywania produktów ropopochodnych oraz wykonanie pracy plastycznej na temat wpływu produktów ropopochodnych na ekosystemy. Ocenie podlegał zarówno test jak i praca plastyczna.    

alt    alt    alt  

Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników spośród, których wyłoniono 3 laureatów konkursu. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.

 

 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: