Współorganizacja projektu pt. „I-szy Ogólnopolski Kongres Recyklingu”


      

Konsorcjum wraz z pięcioma pokrewnymi organizacjami odzysku podjęło się organizacji konferencji, której przewodniczył Prof. Dr hab. Inż. Andrzej Jasiński. Jednym z celów  kongresu było przygotowanie sugestii dla władz państwowych i samorządowych różnego szczebla. Sprawniejszej realizacji tego zamierzenia, m.in., służy ustanowienie 4 grup problemowych i towarzyszących im paneli dyskusyjnych. W pierwszym dniu Kongresu (środa, 13 marca) odbyły się dwie części plenarne poświęcone ewolucji systemu zagospodarowania odpadów w Polsce oraz narzędziom w gospodarce odpadami, w tym kontroli i pieniądzom oraz równoległe dwie sesje robocze: jedna poświęcona strategii 3R (zapobieganiu, powtórnemu użyciu oraz recyklingowi), a druga – poświęcona odpadom z działalności gospodarczej. W drugim dniu Kongresu (czwartek, 14 marca) odbyły się ostatnie dwie sesje plenarne poświęcone odpadom komunalnym w nowym systemie oraz czekającym polskie społeczeństwo wyzwaniom edukacyjnym.

altaltaltalt

       Było to największe dotychczasowe międzybranżowe wydarzenie poświęcone najbardziej aktualnej tematyce z zakresu gospodarki odpadami, w tym zmieniającemu się systemowi zagospodarowania odpadów komunalnych. W trakcie Kongresu podsumowano także funkcjonowanie w polskim prawie o odpadach tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W Kongresie wzięło udział około 350 osób, w tym prawie 270 uczestników, ponad 60 prelegentów, panelistów i moderatorów oraz wielu dziennikarzy.


 

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: